Grafičke revije

Revije za grafičku industriju poseban su dio programa tvrtke Robinson.
Već 8 godina izlazi Gravička revija, a 2 godine revija za grafički dizajn pod nazivom „Design“. Grafička revija dobila je svojevremeno priznanje na skupu glavnih i odgovornih urednika grafičkih revija svijeta kao najbolje dizajnirana grafička revija. Ove revije primaju čitatelji ne samo u Hrvatskoj, nego i u Sloveniji te zemljama ex Jugoslavije.

Kongresi

Stručne edukacije
Tvrtka Robinson osim izdavalaštva specijalizirala se u organiziranju raznih stručnih eventa.

Internacionalne pekarske revije

Redakcija tvrtke Robinson ima poseban program revija za pekarstvo, mlinarstvo, slastičarstvo i tjesteničarstvo. Ove revije izdaju se za zemlje bivše Jugoslavije, za Sloveniju, a povremeno i za Mađarsku. Osnovi moto ovog nakladničkog poduhvata nije samo informiranje već i povezivanje struke u spomenutim zemljama. Na tom planu do sada je zabilježeno niz velikih uspjeha, a mnogi stručnjaci upoznali su se i danas surađuju zahvaljujući ovim programima.

Gastronomija

Revije za gastronomiju, prehranu i turizam

Redakcija tvrtke Robinson ima poseban program revija za gastronomiju,
turizam i prehranu. Osnovna uređivačka koncepcija zasniva se na preferiranju gastronomske baštine i zdrave hrane, afirmaciji gastronomije, te educiranju pretplatnika. Ove revije izdaju se za Hrvatsku, Sloveniju, posebno izdanje na engleskom jeziku za Europu te izdanje za sve arapske zemlje na arapskom jeziku.

"Tradicionalni Europski kongres slastičarstva i sladoledarstva."

Recent Blog Posts

Nedavne objave

ruj. 27, 2016

Prijave i programi natjecanja

Interslast prijava sudionika Interslast CUP prijava sudionika Artslast prijava...

lip. 28, 2016

Pripreme za V„Interslast“

V „Interslast“, internacionalni kongres slastičarstva, sladoledarstva i...

lip. 28, 2015

Nova urednica “Dolce Vite”

Časopisa za slastičarstvo, sladoledarstvo i konditorstvo dobio je novu glkavnu i...

More

Recent Work

Nedavni radovi

ruj. 27, 2016

lip. 28, 2016

lip. 28, 2015

Previous Next